FAM.RUIM

Zwart Janstraat 57-59 3035 AL Rotterdam

De Achter Tuin

In haar zoektocht naar een bijdrage aan een functionele en mensvriendelijke samenleving vond RUIM een uitdaging in haar eigen tuin. Achter de Nieuwe Binnenweg zag zij de gesloten indruk van de meeste bovenwoningen, terwijl ongebruikte binnentuinen van de winkelpanden dichtgroeiden. RUIM is prompt op onderzoek gegaan naar hoe de stad omspringt met ruimte en natuur. Een tweede reden voor deze actie waren de gemeentelijke plannen rond de Nieuwe Binnenweg. De straat en gevels van de panden kregen volop aandacht, maar wat daarachter te vinden is, bleef volgens RUIM onderbelicht. Omdat er in een dichtgebouwde stad veel ruimte over het hoofd wordt gezien, riep RUIM het project AchterTUIN in het leven. Een zomer lang begaf ze zich zo op de grenzen van kunst en toepassing, openbare ruimte en eigen terrein, maatschappelijke ernst en plezier.

De opzet van AchterTUIN was licht te brengen in de wirwar van woekerend groen en afval, door het verenigen van ruimte en inspanning. In de zomermaanden van 2009 verbond en verschoonde RUIM zes dichtgeslibde tuinen achter de galerie en aangelegen panden, om buurtbewoners met kunstenaars vervolgens een invulling te laten geven aan de ‘gewonnen’ ruimte. Bewoners leverden ideeën, die aangewezen kunstenaars in overleg vorm gaven. Door gezamenlijke inspanning van bewoners, ondernemers en kunstenaars ontstond een ontspannen cohesie. Na maanden van voorbereidende arbeid vonden de objecten uiteindelijk hun plaats, nog vóór de officiële opening. Vanaf die dag konden buurtbewoners de AchterTUIN ontdekken, om te zien wat er van hun ideeën was geworden in handen van de gevraagde kunstenaars. Alle objecten die voor de AchterTUIN gemaakt zijn, kregen in augustus en september een bijpassende introductie. Zo kon RUIM het harde werken van bewoners en kunstenaars per project waarderen, en een kruisbestuiving van nieuwsgierigheid opwekken. Bij de ‘opening’ van het ene werk, waren de andere werken namelijk ook toegankelijk.