FAM.RUIM

Zwart Janstraat 57-59 3035 AL Rotterdam

BESTUUR

RUIM is opgericht door Floor Margarita Cornelisse & Anique Alice Weve; zij zijn de inhoudelijke curatoren. Het beleid van de stichting wordt mede gedragen door Petter van Raalte (zakelijk leider) en Saskia Pouwels (grafisch vormgever). Het bestuur van Stichting Fam. RUIM bestaat uit Melle Smets, Lodewijk Ouwens en Rob Leijdekkers. Hieronder stelt het uitvoerende team van RUIM zich persoonlijk aan u voor.


{tooltip} Floor Margarita Cornelisse {end-link}Na een opleiding aan de Design Academy Eindhoven (public-space/well-being) en Masters op het St. Joost (vrije kunst), ben ik me gaan specialiseren in interactie en ontmoetingskunst. Mijn performatieve acties zijn afgestemd op de situatie, en vaak ondersteund door installaties. Als interactiewerker organiseer ik projecten voor bedrijven, (kunst)instellingen en musea; sporadisch is daarbij de openbare ruimte mijn werkterrein. In deze acties grijp ik alledaagse situaties aan, plaats deze vervolgens in een andere context en ken daar zo een nieuwe betekenis aan toe. Mijn werk behandelt intermenselijk contact en groepsprocessen, en stimuleert bewustwording van je relatie tot de maatschappij. Ik behandel onderwerpen als effectief netwerken of het bereiken van collectieve intelligentie, door non-verbale en verbale communicatie tegen elkaar uit te spelen, zodat deelnemers alert zijn op beweging en gedrag van groepen of individuen. Per project verschilt mijn functie van vorm: soms undercover, andere keren zichtbaar kaders doorbrekend. Kenmerk blijft de onderzoekende en actieve werkwijze, die effectief werken met groepen van diverse samenstelling en omvang mogelijk maakt.{end-tooltip}

{tooltip}Anique Weve {end-link}Sinds de opleiding audiovisuele vormgeving (St. Joost) en autonome kunsten (de Rietveld Academie) woon en werk ik nu 5 jaar in Rotterdam. In mijn werk probeer ik met verschillende media, vooral via beelden te onderzoeken hoe menselijke omgangsvormen te constateren en te beïnvloeden zijn.De sociale verhoudingen tussen mensen en de constructies die er zijn in onze hedendaagse samenleving zijn uitgangspunten van mijn werk. Het platform en de stichting vormen een goed beeld over hoe ik met kunst naar de wereld kijk.Ik kan hier veel van mijn visie en energie in kwijt en ben er van overtuigd op deze manier de meerwaarde van kunst in onze maatschappij aan te kunnen tonen.{end-tooltip}

{tooltip}Petter van Raalte {end-link}Na een verblijf aan de Erasmusuniversiteit (recht en bestuurskunde) en later nog twee jaar INHolland (Design management) heb ik mijn ervaring opgedaan in de commerciële en non-profit wereld. Als projectleider van De Nieuwe Galerie in Rotterdam Noord en als communicator van revitaliseringsproject De Witte Ruyter in Stadsdeel de Baarsjes heb ik ervaring opgedaan met het inzetten van kunst en kunstenaars in projecten om sociale cohesie, lokale economie, educatie en veiligheid te stimuleren. Recentelijk ben ik interim directeur van de Rotterdamse Cultuurscouts en interim directeur van Poppodium Waterfront geweest. Met een voorliefde voor kunst en cultuur, een grote betrokkenheid met Rotterdam en werkervaring in zowel de profit als non-profit sector zet ik mij met plezier en overtuiging in als zakelijk leider voor RUIM.
De visie van RUIM wordt nog niet breed gedragen in de kunstwereld, maar wint aan terrein. Binnen de samenleving is kunst onderbelicht en haar rol te vaak onderschat; daarom werkt RUIM aan een bredere acceptatie en toepassing.{end-tooltip}

{tooltip}Saskia Pouwels{end-link}Tijdens mijn studie aan de Academie Arnhem (grafisch ontwerpen) heb ik een fascinatie ontwikkeld voor het ‘tijdelijk’ claimen, invullen of identiteit verschaffen aan ruimtes. Zo kan men het bestaande systeem aantasten of laten ‘vervreemden’ van zijn eigenlijke context. Ik vind het interessant om met kleine (grafische) ingrepen invloed uit te oefenen op bestaande ruimtes, binnen een ruimte een nieuwe identiteit te vormen, of de bestaande te bedekken. Ook creëer ik een plek voor ‘eigen’ invulling van de gebruiker, of laat ik die de mogelijkheden van een bestaande omgeving ervaren. Dit doe ik door een open benadering van de ruimte, waarna ik het systeem van de gebruiken kan wijzigen. Verder zoek ik naar interactie tussen ‘gebruikers’, ruimtes en diverse vormen van media.{end-tooltip}